Mastek je přírodní kámen, který má vynikající akumulační schopnosti, a proto se používá k výrobě akumulačních krbů a kamen. Mastek má o 70 % lepší akumulační schopnost, než má často používaný šamot. V článku se dozvíte, jak to, že v mastkových kamnech stačí 2 hodiny hoření, aby topily 20 hodin.

Moderní mastková kamna využívají skvělé vlastnosti kamene i moudrost kachlových kamen

Mastek sám o sobě však není celé kouzlo akumulačních mastkových kamen a krbů. Aby měla kamna akumulaci okolo 20 hodin po vyhasnutí, je třeba zahřát veškerou hmotu, ze které je krb postaven. Proto využívají celomastkové krby průduchů horkých spalin, které proudí nejdříve nahoru, poté komorami dolů a ohřívají boční stěny krbu a teprve potom ústí do komína buď zadním (spodním napojením) nebo vedou spaliny ještě krbem nebo mimo něj vzhůru. Tento princip využívaly, a stále využívají klasická velká kachlová kamna. Pouze tímto způsobem je možné zahřát veškerou hmotu mastkových kamen.

Tyto celomastkové krby váží od cca 900 kg do 2 500 kg. Čím větší je hmotnost krbu, tím větší je jeho kapacita akumulace. Akumulační krby Akustone mají z mastku vše vč. ohniště. Existují i celomastkové krby, které mají kvůli jinému složení mastku, ohniště obložené žárobetonem, keramikou nebo šamotem.Toto obložení způsobuje pomalejší akumulaci a delší hoření v krbu. Výsledkem je pak větší spotřeba palivového dřeva a delší doba topení.

Jaký je rozdíl mezi celomastkovým krbem a akumulačními kamny (vložkou) obloženými mastkem nebo jinou akumulační hmotou?

Na trhu je celá řada akumulačních kamen, která však nikdy nedosáhnou vlastností celomastkových krbů. Tato kamna jsou obložené krbové vložky a akumulační hmota je ohřívaná od povrchu vložky nebo od komína. Tato kamna tak nemají žádné průduchy, které by zajistily rovnoměrný ohřev celých kamen. Hmota, která je schopna akumulovat, se pohybuje v rozmezí desítek, maximálně stovek kilogramů a kamna jsou schopná sálat teplo do místnosti maximálně 6–8 hodin (při hmotnosti kamen okolo 400-500 kg). Celomastkové krby oproti tomu sálají teplo okolo 20 hodin po vyhasnutí.

Akumulační kamna s obloženou vložkou také neřeší problém s přehříváním interiérů. V moderních novostavbách je tepelná ztráta místnosti (pří teplotě okolo 0 °C) s kamny nejčastěji okolo 2-4 kW a standardní vložky mají výkon 6 a více kW a místnost tak přetápí. Kamna lze sice přiškrtit, ale ty tímto následkem dehtují komín. Dále je možné v kamnech udržovat velmi malý plamen, což je ale velmi nekomfortní.

Kde využít jaký typ kamen?

Akumulační kamna tvořená vložkou a akumulačním obložením z mastku jsou tedy vhodná na příležitostné topení, do víkendových objektů, do starších a méně izolovaných domů, které potřebujete rychle zahřát, a navíc využijete akumulaci.

Celomastková kamna jsou vhodná jako zdroj, který budete používat častěji a který vám dokáže vytopit, díky možnosti výměníku, i celý dům.

Jak na topení v celomastkovém krbu?

Topení v celomastkovém krbu je velmi odlišné od topení v klasických krbových kamnech nebo v krbové vložce. V mastkových kamnech se topí cca 2 hodiny. Hoření plamene není potřeba nijak „škrtit“ – čím větší žár v krbu dosáhnete, tím více mastek dokáže pojmout tepelné energie. Většinou se postupuje tak, že se spálí první dávka dřeva, po jejích shoření se naloží krb druhou várkou, ta se také nechá shořet. Po kompletním shořením druhé várky dřeva se zavřou veškeré přívody vzduchu do kamen, aby vám komín „nevytáhl teplo z kamen“.

V celomastkovém krbu se tak topí 1 x za den (2 dávky dřeva po sobě). Jedná se tak o velmi pohodlný způsob topení, kdy jednou za den zatopíte a máte teplo dalších 20 hodin.

Sálání tepla je kouzlem mastkových kamen i jejich bezpečnostním prvkem

Mastková kamna a krby se díky své konstrukci s průduchy nahřejí svůj povrch na cca 75 °C. Díky tomu mají velmi vysokou složku sálavého tepla (přes 80 %), které je pro člověka nejpřirozenějším způsobem vytápění. Navíc se o povrch kamen nespálíte jak vy, tak ani vaše děti nebo vaši mazlíčci. Pro srovnání: Povrchová teplota kovových kamen bývá i přes 200 °C.

Teplo z mastkových kamen je velmi mírné a příjemné. Klasická krbová kamna tvoří teplo až spalující a nepříjemné. V jejich blízkosti často není možné prakticky pobývat. Navíc toto teplo velmi vysušuje vzduch v místnosti a pokud je povrch kamen velmi horný, dochází i ke spalování prachu.

Velká sálává složka tepla také zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v místnosti. Rozdíl teplot u podlahy a stropu je tak okolo 1-2 °C a ne 4-5 °C jako v případě zdrojů s velkým podílem konvekce tepla.

U celomastkových krbů můžete být velmi blízko i když v krbu zrovna naplno hoří oheň a vy stojíte u prosklených dvířek.

Akumulace, tedy kolik tepla dokáží kamna pojmout a vydat do interiéru?

Na první pohled zní fakta o mastkových kamnech až zázračně, ale pojďme si na to přijít selským rozumem. V první řadě si vysvětlíme jednotky:

kW – je jednotka výkonu. Nejlépe si to představme na rychlovarné konvici. Ta má výkon např. 1,5 kW. To znamená, že je voda ohřívána právě tímto výkonem. Když je u kamen uveden výkon 2 nebo 10 kW tak to znamená, kolik tepla v danou chvíli kamna vydávají do místnosti.

kWh – je jednotka akumulace. Tato znamená, jak moc velkou „power banku“ máte = kolik energie je možné do něčeho, v našem případě kamen, uložit.
Pojďme si to tedy ukázat prakticky: Pokud mají mastková kamna akumulaci 40 kWh, tak jsou v čase schopná tuto energii předat sáláním do místnosti. Výkon u mastkových kamen záleží na ploše jejich povrchu = čím větší plocha povrchu kamen, tím větší je plocha k předávání tepla z mastku do interiéru a tím mají kamna větší výkon.

U všech krbů uvádíme velmi jednoduchou formuli, že 2 hodiny hoření = 20 hodin topení.

Uvedených 20 hodin platí v případě, že kamna dorovnávají adekvátní tepelnou ztrátu v dané místnosti. Když byste kamna postavili do místnosti, která nemá žádnou izolaci a venku bylo -10 °C, tak kamna vychladnou samozřejmě rychleji.

Jak velká kamna umístit do jaké velké místnosti?

Obecně se dá říci, že pokud umístíte akumulační mastková kamna do domu, který bude vyhovovat tepelným standardům pro výstavbu po roce 2020 (cca nízkoenergetický dům v současné legislativě), pak velikost místnosti nebo prostoru, kde budou kamna umístěna, budeme volit kamna cca takto:

  • užitná plocha do 35 m2 = IP
  • 35-50 m2 = IP2
  • 50 m2 a více = FX
  • atd.

Mastková kamna s výměníkem dokáží vytopit celý dům

Aby bylo možné kamny vytápět celý dům je třeba využít výměník, který ohřeje vodu, která se skladuje v akumulační nádrži. Na trhu je více značek mastkových kamen, ale jen mastková kamna Akustone mají skutečně funkční výměník. Finské značky mastkových kamen a krbů mají také možnost opatřit kamna výměníkem, ale ten je ohříván o nahřátý kámen. Takto zpracovaný výměník má velmi nízký výkon (cca 1 kW).

Mastková kamna s výměníkem  mají výměník umístěný přímo v ohništi a dokáží tak zajistit výkon do vody 5-6 kW u modelu IP a 8-10 kW u modelu FX. Výkon je do výměníku dodáván nejen v době hoření ohně, ale i po vyhasnutí díky velmi vysoké teplotě mastkových kamenů v ohništi, které ohřívají vodu ve výměníku i 6-10 hodin po vyhasnutí.

Mastková kamna s výměníkem jsou tak řešením pro vytápění novostaveb i po roce 2020.

Princip funkce mastkových kamen bez výměníku ale i s výměníkem je vysvětlen v tomto videu.

Energie skrytá ve dřevě. Jak ji využít?

Kolik dřeva je tedy potřeba spálit k plnému „nabití powerbanky“ jménem mastková akumulační kamna? 1 kg suchého dřeva v sobě skrývá cca 4 kWh, které je dřevo při spálení schopné předat do okolí.

Masková akumulační kamna Akustone mají účinnost cca 86 %. To znamená že např. k plnému „nabití“ krbu který má akumulační schopnost 39 kWh, je potřeba spálit cca 12 kg dřeva.

11,5 kg x 4 kWh x 0,86 % = 39,5 kWh. Pokud spálíte dřeva více, dostanete do interiéru nějaké další teplo přes dvířka, ale krb již více „nenabijete“ a zbytek tedy vyjde komínem. Zde však velmi záleží na tom, jak suché dřevo máte a jakým způsobem budete v krbu topit.

Poznámka: Pokud jsou kamna opatřená výměníkem, je třeba spálit cca o 25 % dřeva navíc pro plné „nabití“ kamen i ohřátí vody ve výměníku.

I zde platí, že stačí zatopit 1x denně a máte teplo prakticky pro celý dům (s přihlédnutím k tepelné ztrátě domu, jeho velikosti, velikosti akumulační nádrže atd.)

Chtěli byste zjistit, jaká mastková kamna jsou vhodná do vašeho domu?

Zavolejte nám a domluvme si schůzku na jednom z našich showromů nebo u vás doma.